Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,

 

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy w związku ze stanem epidemii COVID-19. Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane i rozpatrywane będą zgodnie z Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy.

https://staszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 

 


Dodano: 2020-04-03


Ważna informacja związana z ubieganiem się przedsiębiorców o wsparcie w ramach "Tarczy Antykryzysowej"

Młodociani pracownicy i limit zatrudnienia w ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z definicjami kategorii wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), do przyjętych limitów odnośnie liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego zatrudnieniu.


Dodano: 2020-04-01


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i wynagrodzenie młodocianego.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i wynagrodzenie młodocianego

Zmiany wprowadzi ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


Dodano: 2020-04-01


Apel ZRP o dokonanie pilnych korekt.

             W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy Antykryzysowej 1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców-rzemieślników skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego apel o niezbędne pilne korekty w przyjętych dotychczas rozwiązaniach.


Dodano: 2020-04-03


Ważna informacją dla cechów i pracodawców zatrudniących młodocianych pracowników.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczeniowych (ZUS) - (komentarz do art. 31zo ustawy  z dnia  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych


Dodano: 2020-04-03


Tarcza Antykryzysowa – Wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.


Dodano: 2020-04-02


Damy Ci zawód

Masz pytania ?

Napisz lub zadzwoń:

tel. /15/ 864-40-41

e-mail:

biuro@cechstaszow.pl

cripstaszow@o2.pl

więcej...

Wizytówka QR

Zeskanuj czytnikiem QR